Misiune

Departamentul de Științe Economice și Fizică își propune să ofere programe academice care să stimuleze promovarea valorilor reale, să asigure baza cercetării științifice de calitate, într-un mediu multidisciplinar, în concordanță cu cerințele crescânde ale mediului concurențial.

Obiective

  • Consolidarea poziției departamentului în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, dar și la nivel regional și național, prin diferențierea ofertei educaționale inclusiv prin crearea unor poli de excelență la nivelul universității;
  • Elaborarea și implementarea unei noi strategii de dezvoltare a cercetării științifice, în consens cu cerințele pieței internaționale, bazate pe multi-disciplinaritate și pe principii noi, integratoare ale dezvoltării;
  • Stimularea creșterii competitivității activității departamentului prin întărirea parteneriatului cu mediul de afaceri/angajatorii, comunitatea locală și creșterea implicării acestora în activitatea educațională;
  • Stimularea și valorificarea superioară a parteneriatelor existente și extinderea lor cu universități europene, prin afilierea la rețele internaționale relevante, în scopul diversificării ofertei educaționale, al creșterii mobilității cadrelor didactice și studenților și al cooperării în domeniul cercetării științifice;
  • Creșterea calității și eficienței activității și a potențialului uman promovarea unei culturi organizaționale bazată pe competitivitate și performanță.