Departamentul: Științe Economice și Fizică
Postul: Asistent, poziția 36

Disciplinele:

 • Managementul investiţiilor
 • Management strategic
 • Managementul producţiei
 • Bazele contabilității

Tematică:

 • Factorii care determină mărimea capacităţilor de producţie
 • Avantajele şi dezavantajele organizării producţiei în flux. Principii de bază ale organizării liniilor de producţie în flux. Dimensionarea elementelor tehnice de capacitate la liniile în flux monoobiect
 • Organizarea transportului intern şi a depozitării materialelor în cadrul activităţilor de logistică

Bibliografie:

 1. Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005;
 2. Bâgu, I., Managementul producţiei industriale, Editura ASE, Bucureşti, 2006;
 3. Cazan, E. (coordonator), Managementul producţiei, Vol. I, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2002;
 4. Constantinescu, D., Managementul producţiei industriale, Editura Semne ’94, Bucureşti, 2000.

Desfășurare

Înapoi la AVIZIER