Facultatea de Ştiinţe din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul POSDRU 2007-2013, CPP nr. 189 - DMI 2.1. „Stagii de practică pentru studenţi” – proiect de tip grant.

Această activitate se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice aferent CPP nr. 189.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt atât activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Ghidurile menţionate se pot accesa şi descărca de pe site-urile www.fseromania.ro şi www.fonduri-ue.ro.

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune o scrisoare oficială de intenţie în care să prezinte activitatea relevantă în domeniul proiectului, precum şi o fişă de prezentare a propriei organizaţii, menţionând “pentru selecţia de parteneri POSDRU vizând proiectul CPP nr. 189”.

Scrisoarea oficială şi fişa de prezentare se vor depune la sediul Facultăţii de Științe din Baia Mare, str. Victoriei nr. 76, până la data de 26.05.2015, ora 12. Va fi selectată o singură propunere.

Partenerul selectat va fi comunicat pe site-ul Facultăţii de Științe din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi ulterior contactat direct.

Înapoi la AVIZIER