Cuprins

1.1.Cercetarea statistică

1.2.Observarea statistică

1.3.Prelucrarea statistică

1.4.Analiza şi interpretarea rezultatelor

1.5.Diseminarea informaţiilor statistice