Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante se desfășoară în conformitate cu:

  • Legea Educației Naționale nr.1/2011;
  • H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior;
  • O.U.G. nr. 92/2012;
  • Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Descărcați documentele:

Înapoi la AVIZIER