Colectivul de Ştiinţe Economice

Diana IGHIAN

conf.univ.dr.

Director de departament

email: diana.ighian @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Contabilitate managerială
 • Contabilitate de gestiune
 • Managementul contabilităţii patrimoniului
 • Analiză diagnostic şi evaluarea întreprinderii

Rita TOADER

conf.univ.dr.

Prodecan - Facultatea de Științe

email: rita.toader @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Managementul resurselor umane
 • Modelarea proceselor
 • Organizarea muncii
 • Econometrie

Tamas HUTIRA

prof.univ.dr. - cadru asociat

email: tamas.hutira @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0262 276059
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Economie generală
 • Economie şi politici internaţionale

 

Cezar TOADER

prof.univ.dr.

email: cezar.toader @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Informatică managerială
 • Programarea aplicațiilor informatice
 • Managementul bazelor de date
 • Sisteme informatice

Corina RĂDULESCU

conf.univ.dr.

email: corina.radulescu @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Managementul proiectelor
 • Dezvoltare regională sustenabilă
 • Antreprenoriat
 • Competitivitate

Grațiela BOCA

conf.univ.dr.

email: gratiela.boca @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Management operaţional
 • Managementul calităţii
 • Managementul producţiei
 • Statistică economică

Florina HAHN

conf.univ.dr.

email: florina.hahn @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Management general
 • Management strategic
 • Simulări manageriale
 • Management comparat

Constantin CUCOȘEL

conf.univ.dr.

email: constantin.cucosel @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Finanţe şi fiscalitate
 • Control, audit financiar şi expertiză contabilă
 • Finanţele întreprinderii
 • Gestiunea financiară a întreprinderii

Liliana ZIMA

conf.univ.dr.

email: lili.zima @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Strategii competitive de marketing internaţional
 • Sisteme informaţionale de marketing
 • Strategii de marketing industrial
 • Managementul serviciilor şi al turismului

Corina POP-SITAR

conf.univ.dr.

email: corina.pop.sitar @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Analiză economico-financiară
 • Managementul aprovizionării şi desfacerii
 • Analiza economică a proiectelor
 • Modele competitive cu aplicaţii în analiza economică

Simona SABOU

conf.univ.dr.

email: simona.sabou @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Dezvoltare regională
 • Management financiar
 • Concurenţă şi preţ
 • Contabilitate financiară

Liviu GAVRILESCU

conf.univ.dr. - cadru asociat

email: liviu.gavrilescu @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0743 055495
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Managementul resurselor umane
 • Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Etică managerială
 • Informatică managerială

Ștefan GONCZI

conf.univ.dr. - cadru asociat

email: stefan.gonczi @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0262 276059
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Management general
 • Management strategic
 • Etică managerială
 • Comportament managerial

Anne Marie HORDĂU

lector univ.dr.

email: annemarie.hordau @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Politici și strategii economice
 • Microeconomie, Macroeconomie
 • Managementul investițiilor
 • Piaţa forţei de muncă

Cristian VELE

lector univ.dr.

email: cristian.vele @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Competitivitate
 • Antreprenoriat
 • Avantajele competitive ale IMM-urilor
 • Competitivitatea și resursa umană

Cristian ANGHEL

lector univ.dr.

email: cristian.anghel @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0262 276059 int. 520
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Management public
 • Comunicare managerială
 • Dezvoltare durabilă
 • Dezvoltare regională

Cătălin CHERECHEȘ

asistent univ.dr.

Primar al municipiului Baia Mare

email: primar @ baiamare.ro
Curriculum Vitae

Domenii de interes ştiinţific:

 • Management public
 • Managementul resurselor umane
 • Administrație locală

Daniela Elena BIRTOC

economistă

Secretară departament

email: daniela.birtoc @ cunbm.utcluj.ro
telefon: 0264 202977, int 520