Departamentul de Științe Economice și Fizică

 

Misiune

Departamentul de Științe Economice și Fizică își propune să ofere programe academice care să stimuleze promovarea valorilor real, să asigure baza cercetării științifice de calitate, într-un mediu multidisciplinar, în concordanță cu cerințele crescânde ale mediului concurențial.

Viziune

Departamentul de Științe Economice și Fizică, parte integrată a comunității universitare din Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, tinde permanent către descoperirea noului în toate formele sale, către atingerea performanțelor cunoașterii, către munca de cercetare, către generarea unui mediu propice învățării și stimulării inovării, a tuturor oamenilor cărora li se dedică.

Valori

  • Promovarea performanței
  • Spiritul de echipă
  • Inovarea, creativitatea
  • Promovarea rețelelor parteneriale

Obiective

  • Consolidarea poziției departamentului în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, dar și la nivel regional și național, prin diferențierea ofertei educaționale inclusiv prin crearea unor poli de excelență la nivelul universității;
  • Elaborarea și implementarea unei noi strategii de dezvoltare a cercetării științifice, în consens cu cerințele pieței internaționale, bazate pe multi-disciplinaritate și pe principii noi, integratoare ale dezvoltării;
  • Stimularea creșterii competitivității activității departamentului prin întărirea parteneriatului cu mediul de afaceri/angajatorii,comunitatea locală și creșterea implicării acestora în activitatea educațională;
  • Stimularea și valorificarea superioară a parteneriatelor existente și extinderea lor cu universități europene,prin afilierea la rețele internaționale relevante, în scopul diversificării ofertei educaționale, al creșterii mobilității cadrelor didactice și studenților și al cooperării în domeniul cercetării științifice;
  • Creșterea calității și eficienței activității și a potențialului uman promovarea unei culturi organizaționale bazată pe competitivitate și performanță.