Programe de studii

Selectați titlul programului de studii dorit pentru o prezentare a obiectivelor programului de studii, a competențelor și abilităților profesionale dobândite de absolvenți, precum și a perspectivelor în cariera profesională.

Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR

PREZENTARE

Programul de studii Economia Firmei există în cadrul Facultății de Științe din anul 2005, iar cursurile sunt organizate în sistem Bologna, cu o durată de 3 ani. Programul de studii face parte din domeniul Administrarea Afacerilor.

Misiunea acestui program de licență constă în  formarea de specialiști cu o viziune largă și un profil amplu de cunoștințe necesare pentru a activa eficient în domeniul economic.

Acest program de licență oferă oportunități absolvenților de liceu care își doresc o carieră în domeniul economic, permițându-le studenților să-și dezvolte competențele și abilitățile specifice acestor cariere.

Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

PREZENTARE

Programul de studii Management are o misiune didactică – de pregătire a viitorilor economiști la un înalt nivel de competență în domeniu, comparativ cu standardele internaționale – precum și o misiune științifică, de cercetare fundamentală și aplicativă; armonizarea și corelarea activității didactice cu cea de cercetare științifică constituie factorul esențial pentru a crea un sistem universitar eficient, bazat pe competiție, ca factor de progres.

Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, acest program de studiu oferă studenților familiarizarea cu cele mai noi şi avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul managementului, sub aspect teoretic și practic, precum și oportunitatea dobândirii unor abilități și competențe esențiale.

Nivel: LICENȚĂ
Forma: frecvență redusă (FR)
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

PREZENTARE

Învățământul FR (frecvență redusă) are drept principale caracteristici, utilizarea tehnologiilor informaționale, ca suport de informare, cunoaștere și comunicare, munca individuală a studenților, activitatea de îndrumare și coordonare din partea cadrelor didactice – tutori de disciplină, activități directe cu cadrele didactice – lucrări practice, proiecte, seminarii, (identice cu programele de la învățământul de zi, completate cu cele de la învățământ la distanță).

Învățământul cu frecvență redusă (FR), este o formă a cărei necesitate, utilitate și posibilitate de realizare derivă din dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor educaționale și din cerințele pieței forței de muncă, fiind un proces educațional universitar modern și flexibil.

Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

PREZENTARE

Programul de licență în Informatică Economică se adresează studenților care doresc să îmbine pregătirea economică de bază cu o solidă pregătire informatică.

Absolvenții noștri dobândesc competențe și abilități legate de conceperea, proiectarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor software necesare în companii, dezvoltarea afacerilor virtuale pe Internet, modelarea și administrarea bazelor de date, gestionarea și configurarea sistemelor IT din companii etc.

În cadrul disciplinelor noastre abordăm limbaje de programare și tehnologii moderne: C/C++/C#, Java, PHP, XML, SQL Server, .NET Framework etc.

Un accent puternic este pus pe realizarea produselor software și managementul ciclului de viață al acestor produse. De asemenea, se studiază aspecte de bază în IT precum sistemele de operare și rețelele de calculatoare.

Nivel: MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

PREZENTARE

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor este un program flexibil, cu caracter interdisciplinar, orientat spre cerințele pieței europene și internaționale impuse de mediul economic actual, caracterizat prin dinamism accentuat și schimbări rapide.

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor, având o curricula compatibilă cu cea a programelor similare din universitățile europene, urmărește să formeze un portofoliu competitiv de cunoștințe și competențe necesare identificării și soluționării problemelor specifice mediului de  afaceri actual.

Cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de domenii ale businessului: managementul afacerii, managementul proiectelor, strategii concurențiale, evaluarea și finanțarea afacerilor, strategiile de personal, cercetările de marketing, simulările de business, dar și probleme legate de protecția consumatorilor sau afacerile electronice.

Nivel: MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

PREZENTARE

Datorită necesității elaborării și implementării unor proiecte competitive, dar și dificultății de absorbție a fondurilor europene din partea României în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, pregătirea de specialiști in domeniul managementului proiectelor europene este o prioritate absolută.

De asemenea, atingerea standardelor de calitate europeană presupune existența unor specialiști în România care să fie capabili să gestioneze corect  accesarea fondurilor să implementeze  proiecte viabile, dar și să asigure monitorizarea, precum și dobândirea sustenabilității și a valorii adăugate ale acestora.

Programul de master Managementul Proiectelor Europene se adresează celor care doresc să își orienteze cariera profesională spre activitățile specifice managementului proiectelor europene, într-o viziune integratoare a mecanismelor și politicilor europene de dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor din Europa.