Regulamente ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN)

Regulamente, Proceduri, Hotărâri - Lucruri importante care privesc activitatea studenţilor !
Structura anului universitar,
Taxe, Burse,
Organizarea căminelor studenţeşti,
Alegerea studenţilor senatori şi consilieri etc.

Vezi Regulamente pentru studenţi pe site-ul UTCN

 

Regulamente, ghiduri şi metodologii proprii ale
Departamentului de Ştiinţe Economice şi Fizică