Nivel: MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

PREZENTARE

Programul de master Managementul Proiectelor Europene se adresează celor care doresc să își orienteze cariera profesională spre activitățile specifice managementului proiectelor europene, într-o viziune integratoare a mecanismelor și politicilor europene de dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor din Europa.

Datorită necesității elaborării și implementării unor proiecte competitive, dar și dificultății de absorbție a fondurilor europene din partea României în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, pregătirea de specialiști in domeniul managementului proiectelor europene este o prioritate.

De asemenea, atingerea standardelor de calitate europeană presupune existența unor specialiști în România care să fie capabili să gestioneze corect  accesarea fondurilor să implementeze  proiecte viabile, dar și să asigure monitorizarea, precum și dobândirea sustenabilității și a valorii adăugate ale acestora.

OBIECTIVE

Furnizarea de informații actualizate și focalizarea cursanților spre metodele și tehnicile de analiză și implementare a fondurilor și politicilor comunitare.

Programul se adresează tuturor celor care prin provocările profesionale la locul de muncă sau prin opțiunea strategică personală de a lucra în ocupații vizând acțiunea într-un mediu condiționat de contextul european, doresc să-și stabilizeze poziția profesionala, să-și deschidă noi oportunități de carieră, să-și lărgească orizontul de cunoaștere, sa dobândească noi competente specializate sau complementare de manifestare profesională și socială.

Obiectivul programului este de a pregăti specialiști pentru o carieră profesională în planificarea dezvoltării regionale și formularea de politici publice, elaborarea de proiecte publice și private în cadrul strategilor regionale, asigurarea surselor financiare necesare, accesarea profesională a fondurilor naționale și europene destinate acestor scopuri, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor.

Masteratul abordează problematica managementului proiectelor europene și implicit a fondurilor structurale ale UE într-o viziune interdisciplinară și complementară, propunându-și să ofere baza științifică informația specializată și actualizată necesară pentru analiza multidimensională a dezvoltării europene și a instrumentelor sale integrate.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI PROFESIONALE

 • competente profesionale în domeniul dezvoltării regionale şi al proiectelor europene

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultați Ghidul examenului de disertație în meniul STUDENȚI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Absolvenții pot ocupa locuri de muncă diverse, atât în mediul public, cât și în cel privat: administrația publică, centrală și locală:

 • instituții și organisme europene;
 • instituții de cercetare,
 • învățământ,
 • organizații non-guvernamentale;
 • centre de afaceri,
 • bănci,
 • societăți de asigurare;
 • companii cu afaceri pe piața europeană;
 • firme de consultanță şi management de proiecte;
 • organisme implicate în aplicarea politicilor europene.

Locurile de muncă se regăsesc în nomenclatorul național actual de calificări care, evident, va cunoaște modificări şi completări substanțiale impuse de calitatea României de țară membră a U.E şi mai ales de libera circulație a forței de muncă.
Conform COR 2014 absolvenții masteratului Managementul Proiectelor Europene pot viza următoarele ocupațiile posibile:

 • 242101 Manager proiect;
 • 242102 Specialist îmbunătățire procese;
 • 242103 Specialist strategie industrial;
 • 242104 Responsabil proces;
 • 242105 Coordonator secretariat studiouri teritoriale;
 • 242106 Manager de inovare;
 • 242107 Expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță;
 • 242108 Manager îmbunătățire procese;
 • 242109 Specialist plan progres;
 • 242110 Specialist în planificarea, controlul și raportarea performantei economice;
 • 242111 Administrator societate comercială (Ocupație mutată prin Ordinul MMFPS 177/2012, respectiv Ordinul INS 81/2012. Codul inițial era 214945.)
 • 242112 Manager de proiect în parteneriat public privat (Ocupație introdusă prin Ordinul MMFPSPV 150/2013, respectiv Ordinul INS 132/2013)
 • 242113 Consultant de securitate (Codul ocupației a fost modificat prin Ordinul MMFPSPV 150/2013, respectiv Ordinul INS 132/2013. Anterior ocupația avea codul 541412.)
 • 242114 Specialist în managementul riscului (Ocupație introdusă prin Ordinul MMFPSPV 150/2013, respectiv Ordinul INS 132/2013.)
 • 242115 Evaluator de risc la securitatea fizică (Ocupația a fost introdusa prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013.)
 • 242116 Auditor în managementul riscului (Ocupația a fost introdusă prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013.)
 • 242117 Manager de facilități (Ocupația a fost introdusă prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013.)